Skip to main content
Over Meday

NEN 4400-1 audit.

By 30 september 2019No Comments

Vorige week zijn wij tijdens de NEN 4400-1 audit weer gecontroleerd door Bureau Cicero en tijdens deze inspectie zijn er wederom geen afwijkingen geconstateerd.

Wij zijn zeer blij met dit resultaat en doen daar dan ook elke dag ons best voor. Hiermee behouden wij onze inschrijving in het SNA register ‘De norm voor betrouwbaarheid’.

 

Tijdens deze audit wordt er  getoetst of bedrijven voldoen aan alle verplichtingen die voortvloeien uit hun bedrijfsactiviteit, het ter beschikking stellen van arbeid.

Deze verplichtingen zijn onder andere juiste en tijdige aangifte en afdracht van loonheffingen en omzetbelasting en het volgens de normen administreren van werknemersdossiers en identiteitsdocumenten.